Náklady spojené s kúpou

Súhrn približných nákladov:

Daň z prevodu nehnuteľnosti:

Kupujúci zaplatí 4% z deklarovanej hodnoty nehnuteľnosti (prevodný poplatok) zapísaný v katastri.


Kataster nehnuteľností:

registrácia na kataster, administratívne výdavky katastra nehnuteľností, súdny tlmočník, znalec, spracovanie a vydanie listu vlastníctva


Plná moc u notára (v prípade ak sa nemôžete dostaviť k prevzatiu listu vlastníctva)

cca 200 Eur


Energie:

Elektrina

- Nová prípojka: cca do 150 Eur (jednorázovo pri kúpe)
- Prepis mena existujúce prípojky: cca do 60 Eur (jednorázovo pri kúpe)


Voda

- Nová prípojka: cca do 150 Eur (jednorázovo pri kúpe)
- Prepis mena existujúce prípojky: cca do 60 Eur (jednorázovo pri kúpe)


Každoročne poplatky:

Daň z nehnuteľnosti:

0,1% z hodnoty nehnuteľnosti určenej mestským úradom (každý rok, raz ročne pred koncom mája).

Populárne destinácie nehnuteľností v TURECKU

Extra ponuka služieb

Chcete si kúpiť, alebo prenajať nehnuteľnosť v Turecku?

Napíšte nám

formular-info-gdpr
Správa úspešne odoslaná