Súhrn približných nákladov:

Daň z prevodu nehnuteľnosti:

4% z hodnoty nehnuteľnosti (prevodný poplatok) zapísané v katastri, ktorú určí úrad a je oveľa nižšia ako cena kúpna, cca 800 - 1500 Eur (táto sa hradí v jednej zo štátnych bánk v čase prevodu / vydania listu vlastníctva).


Kataster nehnuteľností:

registrácia na kataster, administratívne výdavky katastra nehnuteľností, súdny tlmočník, spracovanie a vydanie listu vlastníctva

cca 250 Eur


Plná moc u notára (v prípade ak sa nemôžete dostaviť k prevzatiu listu vlastníctva):

cca 100 Eur


Získanie kompletnej správy - Iskan (iba pri novostavbách):

cca 350 Eur záleží na veľkosti objektu a lokalizácie


Energie:

Elektrina

  • Nová prípojka: cca 150 Eur (jednorázovo pri kúpe)
  • Prepis mena existujúcej prípojky: cca 60 Eur (jednorázovo pri kúpe)
  • Cena za elektrinu: cca 0,10 Eur / kwh

Voda

  • Nová prípojka: cca 150 Eur (jednorázovo pri kúpe)
  • Prepis mena existujúcej prípojky: cca 60 Eur (jednorázovo pri kúpe)
  • Cena vody: cca 0,75 Eur / m3

Každoročné poplatky:

Daň z nehnuteľnosti:

0,1% z hodnoty nehnuteľnosti určenej mestským úradom (každý rok, raz ročne pred koncom mája).