Náklady spojené s kúpou

Súhrn približných nákladov:

Daň z prevodu nehnuteľnosti:

4% z hodnoty nehnuteľnosti (prevodný poplatok) zapísaný v katastri, ktorý určí úrad a je oveľa nižší ako cena kúpna, cca 800 - 1500 Eur (hradí sa v jednej zo štátnych bánk v čase prevodu / vydania listu vlasníctva).


Kataster nehnuteľností:

registrácia na kataster, administratívne výdavky katastra nehnuteľností, súdny tlmočník, spracovanie a vydanie listu vlastníctva

cca 250 Eur


Plná moc u notára (v prípade ak sa nemôžete dostaviť k prevzatiu listu vlastníctva):

cca 100 Eur


Získanie kompletné správy – Iskan (iba pri novostavbách):

cca 350 Eur záleží na veľkosti objektu a lokalizácia


Energie:

Elektrina

- Nová prípojka: cca 150 Eur (jednorázovo pri kúpe)
- Prepis mena existujúce prípojky: cca 60 Eur (jednorázovo pri kúpe)
- Cena za elektrinu: cca 0,10 Eur / kwh


Voda

- Nová prípojka: cca 150 Eur (jednorázovo pri kúpe)
- Prepis mena existujúce prípojky: cca 60 Eur (jednorázovo pri kúpe)
- Cena vody: cca 0,75 Eur / m3


Každoročne poplatky:

Daň z nehnuteľnosti:

0,1% z hodnoty nehnuteľnosti určenej mestským úradom (každý rok, raz ročne pred koncom mája).

Populárne destinácie nehnuteľností v TURECKU

Extra ponuka služieb

Chcete si kúpiť, alebo prenajať nehnuteľnosť v Turecku?

Napíšte nám

formular-info-gdpr
Správa úspešne odoslaná