Náklady spojené s kúpou

Náklady spojené s kúpou

Súhrn približných nákladov:

Daň z prevodu nehnuteľnosti:

Kupujúci zaplatí 4% z deklarovanej hodnoty nehnuteľnosti (prevodný poplatok) zapísaný v katastri a ktorý je oveľa nižší ako kúpna cena (platí sa v jednej zo štátnych bánk v čase prevodu/vydania listu vlastníctva TAPU). Náklady na vybavenie TAPU a s tým spojené formality sa pohybujú od 1.500 € - 5.000 € (v závislosti od veľkosti pozemku/bytu/vily atď.) Náklady sa môžu časom meniť, overte si u nás aktuálne náklady na vami kupovanú nehnuteľnosť.


Kataster nehnuteľností:

registrácia na kataster, administratívne výdavky katastra nehnuteľností, súdny tlmočník, znalec, spracovanie a vydanie listu vlastníctva


Plná moc u notára (v prípade ak sa nemôžete dostaviť k prevzatiu listu vlastníctva)

cca 200 Eur


Energie:

Elektrina

- Nová prípojka: cca 150 Eur (jednorázovo pri kúpe)
- Prepis mena existujúce prípojky: cca 60 Eur (jednorázovo pri kúpe)


Voda

- Nová prípojka: cca 150 Eur (jednorázovo pri kúpe)
- Prepis mena existujúce prípojky: cca 60 Eur (jednorázovo pri kúpe)


Každoročne poplatky:

Daň z nehnuteľnosti:

0,1% z hodnoty nehnuteľnosti určenej mestským úradom (každý rok, raz ročne pred koncom mája).

Dôležité informácie o nehnuteľnostiach v Turecku